-25 Doňduryjy

 • OLABO -25 ℃ Doňduryjy 270L

  OLABO -25 ℃ Doňduryjy 270L

  Bu sowadyjy hassahanalarda, klinikalarda, barlaghanalarda, ylmy gözleg edaralarynda we ş.m. giňden ulanylyp bilner we esasan RNK sanjymlaryny saklamak üçin ulanylýar.

 • OLABO -25 ℃ Dik görnüşli pes temperatura doňduryjy

  OLABO -25 ℃ Dik görnüşli pes temperatura doňduryjy

  Pes temperatura doňduryjy, pes temperaturaly ylmy synaglar, plazmany goramak, biomaterial, waksina, harby önümleriň biomedikal aýratynlyklary ýaly dürli gözleg we saklaýyş amaly hödürleýär.Gözleg institutlary, elektron senagatlary, himiýa in engineeringenerçilik pudaklary, hassahanalar, arassaçylyk we antiepidemiýa stansiýalary, uniwersitet barlaghanalary, harby pudaklar üçin amatly.

 • OLABO -25 ert Dik sowadyjy doňduryjy dereje doňduryjy

  OLABO -25 ert Dik sowadyjy doňduryjy dereje doňduryjy

  Pes temperaturaly sowadyjylar biologiki önümleri ýa-da plazma, sanjymlar we reagentler ýaly ýörite temperaturany saklamagy talap edýän fiziki we himiki materiallary saklamak üçin ulanylýar.