Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy

  • BK-PR48 awtomatlaşdyrylan nusga işleýiş ulgamy

    BK-PR48 awtomatlaşdyrylan nusga işleýiş ulgamy

    BK-PR48 Awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy garaşsyz HEPA süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr we BK-PR48 awtomatlaşdyrylan nusga gaýtadan işlemek ulgamy biologiki howpsuzlyk kabineti bilen ulanylyp bilner.Gapagy açmak / ýapmak, paýlamak, proteinase K / içerki gözegçilik goşmaçasyny tamamlap biler, bir wagtyň özünde 48 nusgany geçirmek üçin bary-ýogy 16 minut gerek, bu laboratoriýalara uly göwrümli nuklein kislotasyny kesgitlemek mümkinçiliklerini çalt ösdürmäge kömek edýär.