Biologiki howpsuzlyk kabineti

 • II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Biologiki howpsuzlyk kabineti, esasanam operatoryň bize lukmançylyk we saglyk, dermanhana, lukmançylyk gözlegleri ýaly gorag çäresini kabul etmeli pursatynda mikrobiologiýa, biomedikal, DNK rekombinant, haýwan synaglary we biologiki önümleri gözlemek üçin zerur enjamlardyr.

 • OLABO I synp biologiki howpsuzlyk kabineti

  OLABO I synp biologiki howpsuzlyk kabineti

  I synp biologiki howpsuzlyk kabineti aerozolyň hapalanmagy bilen ýetirilen zyýany ýeterlik derejede gorap biler we işgärleri we daşky gurşawy netijeli gorap biler.Operatorlary gorap bilýän we çykýan howa daşky gurşawy gorap bilýän HEPA süzgüçinden geçip bilýän I synp biologiki howpsuzlyk kabinetiniň öňündäki penjiredäki otrisatel basyşly howa girelgesidir.I synp biologiki howpsuzlyk kabineti ýönekeý we göçme gurluşy bilen islendik ýere ýerleşdirilip bilner.

 • OLABO laboratoriýa mebel synpy II Biosfera kabineti OEM

  OLABO laboratoriýa mebel synpy II Biosfera kabineti OEM

  Üç gorag: operator, nusga we daşky gurşaw.

  Howa akymy ulgamy: 70% howa aýlanyşygy, 30% howa çykaryjy

  A2 Ministrler kabineti, üýtgäp durýan ýa-da zäherli himiki maddalar we radionuklid ýok mahaly mikrobiologiki gözlegler bilen işlemek üçin amatlydyr.

 • II synp B2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  II synp B2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  BSC mikrobiologiýa, biomedikal ylym, genetiki rekombinasiýa, haýwan synaglary we biologiki önümleriň barlaghanalarynda zerur enjamlaryň bir görnüşidir.Esasanam saglygy goraýyş, derman seljermesi we biomedikal gözlegler ýaly operatorlar üçin gorag çäreleri zerur bolan ýagdaýynda möhüm rol oýnaýar.Bu enjam bakteriýa medeniýeti wagtynda mikrobsyz we tozansyz iş gurşawyny üpjün edýär.

 • 11231BBC86-Pro II A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  11231BBC86-Pro II A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Biologiki howpsuzlyk kabineti, goragyň üç tarapyny üpjün edip biljek laboratoriýadaky esasy howpsuzlyk gorag enjamydyr: adam bedeni, daşky gurşaw we nusgalar. Bu önüm 11231BBC86 täze nesli

   

 • Iň kiçi synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Iň kiçi synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Biologiki howpsuzlyk kabineti, esasanam operatoryň bize lukmançylyk we saglyk, dermanhana, lukmançylyk gözlegleri ýaly gorag çäresini kabul etmeli pursatynda mikrobiologiýa, biomedikal, DNK rekombinant, haýwan synaglary we biologiki önümleri gözlemek üçin zerur enjamlardyr.

 • NSF kepillendirilen II B2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  NSF kepillendirilen II B2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Bu önüm ABŞ-nyň standart ANSI / NSF49: 2016 talaplaryna doly laýyk gelýän B2 biosfera howpsuzlygy kabinetine (BSC) degişlidir.BSC operatory, laboratoriýa gurşawyny we synag materiallaryny goramak üçin negatiw basyş süzgüç ulgamynyň bir görnüşidir.

 • III synp Biologiki howpsuzlyk kabineti

  III synp Biologiki howpsuzlyk kabineti

  III synp biosfera howpsuzlygy kabineti tutuşlygyna gurşalan we gaz bilen örtülen, I, II, III, IV patogen faktoryň işleýşiniň talaplaryny hem kanagatlandyryp biler.P3, P4 barlaghanasynda ulanylyp bilner.

 • EN kepillendirilen biologiki howpsuzlyk kabineti

  EN kepillendirilen biologiki howpsuzlyk kabineti

  Bu kabinet II A2 görnüşli mikrobiologiki howpsuzlyk kabineti hökmünde kesgitlenildi.Bu biologiki kabinet EN 12469: 2000 standartyna doly laýyk gelýär.Mikrobiologiki howpsuzlyk kabineti, operatory, laboratoriýa gurşawyny we iş materiallaryny goramak üçin otrisatel basyş süzgüç ulgamynyň bir görnüşidir.

 • NSF kepillendirilen II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  NSF kepillendirilen II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Bu kabinet II A2 görnüşli mikrobiologiki howpsuzlyk kabineti hökmünde kesgitlenildi.

 • II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  II synp A2 Biologiki howpsuzlyk kabineti

  Biologiki howpsuzlyk kabineti, esasanam operatoryň bize lukmançylyk we saglyk, dermanhana, lukmançylyk gözlegleri ýaly gorag çäresini kabul etmeli pursatynda mikrobiologiýa, biomedikal, DNK rekombinant, haýwan synaglary we biologiki önümleri gözlemek üçin zerur enjamlardyr.Enjamlarymyz, bakteriýa medeniýeti döwründe bakteriýa we tozan bolmadyk howpsuzlyk iş gurşawyny üpjün edýär.