Biosfera barlaghanasy

BIOSAFETI LA LABORATORI .ASY

OLABO biosfera barlaghanasy tutuş bir birlik hökmünde daşalyp bilner. Bu adaty laboratoriýa dizaýny we gurluşygy bilen baglanyşykly köp wagt, güýji we çykdajylary tygşytlar.Müşderi güýç we suw çeşmesini birleşdirenden soň gönüden-göni ulanyp biler.Umuman alanyňda, OLABO biosfera barlaghanasy üç sany adaty modeli öz içine alýar: AIW barlaghanasy, P2 barlaghanasy we PCR barlaghanasy we bu üç sany beýleki giňişleýin laboratoriýada we beýleki laboratoriýa ulgamlarynda paýlanylýar.

Doly biosfera barlaghanasy aşakdaky bölekleri öz içine alýar

1. Arassalaýyş meýdany: ofis, mejlisler otagy, dynç alyş otagy, arassa ammar, arassa koridor we ş.m.

2. Semiarym hapalanan ýerler: bufer otaglary, ýarym hapalanan koridorlar we ş.m.

3. Hapalanan ýer: nusga kabul ediş, gaýtadan işleýän otag, biohimiki immunizasiýa, kliniki barlag zaly, AIW barlaghanasy, mikrobiologiýa barlaghanasy, PCR barlaghanasy, öýjük otagy, yz elementi, inçekesel otagy, zyýansyzlandyryş otagy, nusga kitaphanasy, sowuk ammar we ş.m.

ÜP.Suw önümçilik otagy dürli pozisiýalara görä tertiplenýär we ýokardaky üç ugur gurlup bilner.
Synag meýdançasynyň bezeg taslamasyny we synag meýdançasyna hyzmat edýän kömekçi otagy, has garaşsyz arassalaýjy howa sowadyjy ulgam in engineeringenerçiligini öz içine alýar. Elektrik we awtomatlaşdyryş in engineeringenerçiligi, drena engineering in engineeringenerçiligi we gözegçilik bölümi goldaw enjamlary (meselem: biologiki howpsuzlyk şkaflary, ýangyç kapotlary, synag synag stoly, UPS, Suw ýasaýjy maşyn, lagym arassalaýjy enjamlar we ş.m.).

生物 安全 实验室
111