Gan banky sowadyjy

 • OLABO Hytaý gan banky ammar laboratoriýasy sowadyjy BBR-4V86

  OLABO Hytaý gan banky ammar laboratoriýasy sowadyjy BBR-4V86

  Aýratynlyklary:
  1. Birnäçe datçigiň dizaýny: takyk gözegçilik we programmirleme.
  2. Iki gatly aç-açan aýna gapy, synlamak aňsat, şeýle hem has gowy sowadyş temperaturasyny saklaýar.
  3. Mejbury howa sowadyjy ulgam, içki temperaturanyň hemişelik we birmeňzeş bolmagyny üpjün ediň.
  4. Düzülip bilinýän tekjeler, giňişlik ulanylyşyny gowulandyrmak;gan saklaýan sebetlere bölünip bilner.
  5. Aýry-aýry aç-açan içki gapy, gapyny açanyňyzda salkyn howa ýitgisini netijeli azaldyň.

   

 • OLABO Hytaý gan banky sowadyjy BBR-4V966

  OLABO Hytaý gan banky sowadyjy BBR-4V966

  Gan bank sowadyjy seriýaly önümler hassahanalar, epidemiýanyň öňüni alyş stansiýalary, gan banklary, ylmy gözleg edaralary, kollejler we uniwersitetler, biologiki dermanhanalar, genetiki in engineeringenerçilik, telekeçiler we ş.m. ýaly hemişelik temperaturada saklanmaga zerur ýerlere ulanylýar. dolandyryş panelindäki temperatura düwmesi bilen kadalaşdyrylyp bilner.Programma amatly we öndürijiligi ygtybarly.

 • OLABO CHINA Gan bankynyň sowadyjysy BBR-4V626

  OLABO CHINA Gan bankynyň sowadyjysy BBR-4V626

  Aýratynlyklary:
  1. Birnäçe datçigiň dizaýny: takyk gözegçilik we programmirleme.
  2. Iki gatly açyk aýna gapy, synlamak aňsat, şeýle hem has gowy sowadyş temperaturasyny saklaýar.
  3. Güýçli sowadyjy ulgam, içki temperaturanyň hemişelik we birmeňzeş bolmagyny üpjün ediň.
  4. Düzülip bilinýän tekjeler, giňişligi ulanmagy gowulandyrmak;gan saklaýan sebetlere bölünip bilner.
  5. Şahsy aç-açan içki gapy, gapyny açanyňyzda salkyn howanyň ýitmegini netijeli azaldyň.

 • OLABO Hytaý 4 derejeli 356L gan banky sowadyjy

  OLABO Hytaý 4 derejeli 356L gan banky sowadyjy

  Aýratynlyklary:
  1. Birnäçe datçigiň dizaýny: takyk gözegçilik we programmirleme.
  2. Iki gatly aç-açan aýna gapy, synlamak aňsat, şeýle hem has gowy sowadyş temperaturasyny saklaýar.
  3. Mejbury howa sowadyjy ulgam, içki temperaturanyň hemişelik we birmeňzeş bolmagyny üpjün ediň.
  4. Düzülip bilinýän tekjeler, giňişlik ulanylyşyny gowulandyrmak;gan saklaýan sebetlere bölünip bilner.
  5. Aýry-aýry aç-açan içki gapy, gapyny açanyňyzda salkyn howa ýitgisini netijeli azaldyň.

 • OLABO 4 dereje 296L gan banky sowadyjy BBR-4V296

  OLABO 4 dereje 296L gan banky sowadyjy BBR-4V296

  Aýratynlyklary:

  1. Birnäçe datçigiň dizaýny: takyk gözegçilik we programmirleme.
  2. Iki gatly aýdyň aýna gapy,
  synlamak aňsat, şeýle hem has gowy sowadyş temperaturasyny saklaň.
  3. Mejbury howa sowadyjy ulgam, içki temperaturanyň hemişelik bolmagyny üpjün ediň we
  forma.
  4. Düzülip bilinýän tekjeler, giňişlik ulanylyşyny gowulandyrmak;gan saklaýan sebetlere bölünip bilner.
  5. Aýry-aýry dury
  içki gapy, gapyny açanyňyzda salkyn howa ýitgisini netijeli azaldyň.
 • OLABO gan banky sowadyjy 136L BBR-4V136 Lukmançylyk dogry 4 derejesi

  OLABO gan banky sowadyjy 136L BBR-4V136 Lukmançylyk dogry 4 derejesi

  Aýratynlyklary:

  1. Birnäçe datçigiň dizaýny: takyk gözegçilik we programmirleme.
  2. Iki gatly aýdyň aýna gapy,
  synlamak aňsat, şeýle hem has gowy sowadyş temperaturasyny saklaň.
  3. Mejbury howa sowadyjy ulgam, içki temperaturanyň hemişelik bolmagyny üpjün ediň we
  forma.
  4. Düzülip bilinýän tekjeler, giňişlik ulanylyşyny gowulandyrmak;gan saklaýan sebetlere bölünip bilner.
  5. Aýry-aýry dury
  içki gapy, gapyny açanyňyzda salkyn howa ýitgisini netijeli azaldyň.
 • Laboratoriýa sowadyjy (2-8 ℃) BPR-5v160-1000

  Laboratoriýa sowadyjy (2-8 ℃) BPR-5v160-1000

  Mikroprosessor dolandyryşy, synlamagyň aňsatlygy üçin uly ekranly LED displeý
  Sesli we wizual duýduryş: andokary we pes temperatura, Elektrik togunyň duýduryşy,
  Sensoryň näsazlygy, Gapy ajar.

   

 • Laboratoriýa üçin 4 dereje Selsiý gan bankynyň sowadyjysy

  Laboratoriýa üçin 4 dereje Selsiý gan bankynyň sowadyjysy

  Gan stansiýalary, dermanhanalar, hassahanalar, keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkezleri, saglyk merkezleri, ylmy gözlegler üçin amatlydyrinstitutlary we ş.m.