Arassa operasiýa teatry

Arassa operasiýa teatry

1. Daşardaky hapalaýjy maddalaryň işleýän teatra girmeginiň öňüni almak

2. Operasiýa otagyna akýan howany arassalamak

3. Oňyn basyşyň ýagdaýyny saklamak

4. Otagyň içindäki hapalanmagy çalt we täsirli tükenmek

5. Hapalaýjylara gözegçilik etmek we hapalanmak mümkinçiligini azaltmak

6. Obýektleri sterilizasiýa etmek we dezinfeksiýa etmek we ýerleşdirmek üçin

7. Hapalanan zatlary derrew ýok etmek.

Umumy arassa operasiýa teatry

Umumy arassa operasiýa teatry umumy hirurgiýa (A synp operasiýasy muňa girmeýär), ginekologiki operasiýa we ş.m.

Oturylyşyk bakteriýalarynyň ortaça iň ýokary konsentrasiýasy: 75 ~ 150 / m³

Howany arassalamak: 10,000 synp

Başlangyç, orta we HEPA süzgüçleri bilen arassalanan howa potolokdaky rozetkadan operasiýa teatryna akýar we arassalanan arassa howa, teatryň arassa bolmagy üçin hapalanan howany rozetkadan çykarýar.

Laminar akym operasiýa teatry, otagyň arassalygynyň dürli amallara laýyk gelmegini we degişli temperatura we çyglylyk bilen arassa we amatly iş şertlerini üpjün etmegi maksat edinip, mikrobiologiki hapalanmagy dürli-dürli gözegçilikde saklamak we bejermek üçin howany arassalamak tehnologiýalaryny ulanýar.

COT4 COT2 COT3

Arassa operasiýa teatry