Dezinfeksiýa we sterilizasiýa

 • Dik kabinet görnüşi howa dezinfeksiýa

  Dik kabinet görnüşi howa dezinfeksiýa

  Keselhanalaryň, maşgalanyň, mekdebiň, kitaphananyň, gan stansiýasynyň II, III we IV synplarynda dinamiki ýapyk howany dezinfeksiýa etmek üçin amatly.Azyk we içgi fabrigi, derman zawody, naharhana we beýleki köpçülik ýerleri.

 • OLABO öndüriji UV howa sterilizatory

  OLABO öndüriji UV howa sterilizatory

  Keselhanalaryň, maşgalanyň, mekdebiň, kitaphananyň, gan stansiýasynyň II, III we IV synplarynda dinamiki ýapyk howany dezinfeksiýa etmek üçin amatly.Azyk we içgi fabrigi, derman zawody, naharhana we beýleki köpçülik ýerleri.

 • Laboratoriýa üçin OLABO öndüriji infragyzyl sterilizator

  Laboratoriýa üçin OLABO öndüriji infragyzyl sterilizator

  Infragyzyl sterilizator infragyzyl ýylylyk energiýasyny sterilizasiýa usulyny ulanýar, aňsat işleýär, daşky gurşawa hapalanmaýar, howpsuz we amatly, alkogol lampalaryny doly çalşyp biler.

 • OLABO öndüriji ykjam UV howa sterilizatory

  OLABO öndüriji ykjam UV howa sterilizatory

  Keselhanalaryň, maşgalanyň, mekdebiň, kitaphananyň, gan stansiýasynyň II, III we IV synplarynda dinamiki ýapyk howany dezinfeksiýa etmek üçin amatly.Azyk we içgi fabrigi, derman zawody, naharhana we beýleki köpçülik ýerleri.

 • Gorizontal awtoklaw BKQ-Z150 / 200 / 300H

  Gorizontal awtoklaw BKQ-Z150 / 200 / 300H

  Impuls wakuum awtoklaw wakuumy çykarýar we sterilizasiýa kamerasynyň belli bir wakuum derejesine ýetmegi üçin sterilizasiýa otagyna bugy birnäçe gezek doldurýar, soňra bolsa sterilizasiýa maksadyna ýetmek üçin doýgun bugy doldurýar. sterilizasiýa edilen madda.

 • OLABO ultramelewşe sterilizasiýa çyrasy dezinfeksiýa trolleýsi

  OLABO ultramelewşe sterilizasiýa çyrasy dezinfeksiýa trolleýsi

  Esasan lukmançylyk bejergisi, arassaçylyk, maşgala, çagalar bagy, restoran ýaly köpçülik ýerlerinde obýektleriň üstüni dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar.Şeýle hem azyk önümçiligi, zawodlar, maldarçylyk, guşçylyk pudagy, bakteriýalary öwreniş bölümleri, derman senagaty we ş.m.

 • Plazma howa sterilizatory (Diwara gurlan)

  Plazma howa sterilizatory (Diwara gurlan)

  Umumy operasiýa otagy, gowşuryş otagy, gan bölümi, ýanýan otag, gorag izolýasiýa bölümi, reanimasiýa bölümi, dezinfeksiýa üpjünçiligi merkezi, intensiw dializ merkezi, synag otagy, bejeriş otagy, ýokanç keseller boýunça maslahat beriş üçin amatlydyr.

 • Olabo önümçilik diwara gurlan UV howa sterilizatory

  Olabo önümçilik diwara gurlan UV howa sterilizatory

  Operasiýa otagy, gowşuryş otagy, umumy gorag izolýasiýa otagy, üpjün ediş otagynyň steril meýdany, ýangyç otagy, ICU intensiw terapiýa bölümi, çaga bölümi, sanjym otagy ýaly hassahanalaryň II, III we IV synplarynda dinamiki ýapyk howany dezinfeksiýa etmek üçin amatly. , gyssagly kömek otagy, laboratoriýa we ş.m.Öýler, mekdepler, kitaphanalar, gan stansiýalary, azyk we içgi zawodlary, derman zawodlary, sanitariýa zawodlary, elektronika zawodlary, fermalar, ammarlar, banklar, garrylar öýleri, muzeýler, arhiwler, restoranlar we beýleki köpçülik ýerleri üçin hem ulanylýar.

 • OLABO lomaý lukmançylyk enjamlary sterilizasiýa edýän dezinfeksiýa kabineti

  OLABO lomaý lukmançylyk enjamlary sterilizasiýa edýän dezinfeksiýa kabineti

  Ozon UV sterilizasiýa kabineti ýokary temperatura çydamly aşakdaky enjamlary sterilizasiýa edip biler: aýna emal käseler, plastmassalar, keramika, tehnika we enjamlar, önümçilik üpjünçiligi, walýuta, dokalan matalar, birleşdirilen kagyz, gaplaýyş gutulary, gaplaýyş torbalary, enjamlar , arassalaýjy enjamlar, galyp, gap-gaç, gap-gaç, polotensalar, iş eşigi, egin-eşik, aýakgap, gaplaýyş materiallary, çig mal, gaty zatlar.Banklar, myhmanhanalar, restoranlar, mekdepler, arassaçylyk talaplary bolan önümçilik ussahanalary, sterilizasiýa edilmeli köpçülik ýerleri we maşgala otaglary üçin amatlydyr.

   

 • OLABO 45L / 60L / 80L Capokary kuwwatly stoluň iň ýokary awtoklaw klassy B seriýasy

  OLABO 45L / 60L / 80L Capokary kuwwatly stoluň iň ýokary awtoklaw klassy B seriýasy

  Pressureokary basyşly sterilizatoryň bir görnüşi hökmünde, çalt, ygtybarly we tygşytly sterilizasiýa serişdesi hökmünde bug alýar.

  Olar örtülen ýa-da örtülmedik sterilizasiýa etmek üçin lukmançylyk saglygy goraýyş edarasynda ýa-da gözleg-barlag edaralarynda köp ulanylýar

  gural, mata, gap-gaçlar, medeni gurşaw, açylmadyk suwuk we ş.m.

 • Jübi UV howa sterilizatory

  Jübi UV howa sterilizatory


  Arza

  Keselhanalaryň, maşgalanyň, mekdebiň, kitaphananyň, gan stansiýasynyň II, III we IV synplarynda dinamiki ýapyk howany dezinfeksiýa etmek üçin amatly.Azyk we içgi fabrigi, derman zawody, naharhana we beýleki köpçülik ýerleri.

 • Dezinfeksiýa robotyny atomlaşdyrmak

  Dezinfeksiýa robotyny atomlaşdyrmak

  Atomizasiýa edýän dezinfeksiýa roboty, dezinfeksiýany çalt atomlaşdyrmak we howany netijeli arassalamak üçin dezinfeksiýa meýdanyna awtomatiki sepmekdir.

 • Stoluň ýokarky awtoklaw klassy B seriýasy

  Stoluň ýokarky awtoklaw klassy B seriýasy

  BKMZA seriýaly sterilizator, bug bilen orta işleýän awtomatiki ýokary temperatura we basyş çalt sterilizator.Stomatologiýa we oftalmologiýa bölüminde, operasiýa otagynda, üpjün ediş otagynda, dializ otagynda we beýleki lukmançylyk edaralarynda giňden ulanylyp bilner.

 • PCR laboratoriýasy üçin OLABO öndürijisi ýokary basyşly sterilizator

  PCR laboratoriýasy üçin OLABO öndürijisi ýokary basyşly sterilizator

  Dik awtoklaw esasan hassahanalarda, barlaghanalarda, uniwersitetlerde we beýleki institutlarda ulanylýar, bu ýerde ulanyjylar temperatura çydamly gaty we suwuklygy sterilizasiýa etmeli.

 • OLABO öndüriji laboratoriýasy PCR laboratoriýasy üçin dik awtoklaw

  OLABO öndüriji laboratoriýasy PCR laboratoriýasy üçin dik awtoklaw

  Bu wertikal awtoklaw esasanam laboratoriýada, derman we azyk zawodynda suwuk we iýmit sterilizasiýasy üçin niýetlenendir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2