Floresan mukdar kesgitleme ulgamy

 • Floresan mukdar kesgitleýiş ulgamy LEIA-X4

  Floresan mukdar kesgitleýiş ulgamy LEIA-X4

  Giriş

  Real wagt PCR nuklein kislotasynyň nyşanlaryny duýgur, anyk kesgitlemek we kesgitlemek üçin ulanylýar.Güýçli analiz dizaýn algoritmlerini, optimallaşdyrylan qPCR regentini, içerki maglumatlary derňew programma üpjünçiligini we baý we dürli programmalar toplumynda qPCR-iň güýjüni ulanmaga kömek etmek üçin çeýe gurallary taýýarladyk.QPCR esasly gözlegleriňiz üçin ygtybarly çözgütlerimizi öwreniň.

  Arza

  Fectokanç kesel gözlegleri, Iýmit patogenini anyklamak, Suwda ýüze çykýan patogenleri anyklamak, Derman analitikasy, Kök öýjük gözlegleri, Farmakogenomika gözlegleri, Onkologiýa we genetiki keseller, Ösümlik ylymlary we oba hojalygynyň biotehnologiýasy üçin giňden ulanylyp bilner.