Reanimasiýa bölümi (ICU)

Reanimasiýa bölümi (ICU)

Içerki lukmançylyk, hirurgiýa we beýleki bölümlerden dem almakdan, aýlanyşdan, metabolizmadan we beýleki köp sanly organ näsazlygyndan ejir çekýän hassalary kabul edýän ICU, hassalar üçin dem alyşda, aýlanyşda, metabolizmada we beýlekilerde güýçli umumy dolandyryşy ýerine ýetirýär.

1. Gumanizmiň çäginde häzirki zaman jemgyýetinde ýokary tehnologiýaly üstünliklerden peýdalanyp, netijeli we çalt lukmançylyk ulgamyny döretmek, şeýlelik bilen ICU ösüşine itergi bermek.

2. Ergonomika, Psihologiýa, Sosiologiýa we beýleki baglanyşykly serhet ylymlarynyň gözleg üstünliklerinden peýdalanmak, "adamlara gönükdirilen" dizaýn belgisini giňeltmek, hassahananyň dizaýnynda adamlaşdyrylan dizaýn teoriýasyny yzygiderli düzmek.

3. Adamlara gönükdirilen ICU bölüminiň dizaýny, adamlaryň psihologiki işjeňligine esaslanmaly, fiziki aýratynlyklara esaslanmaly, özüni alyp barşyň ugruna gönükdirilen, adamlaryň umytdaky ähli talaplaryny äsgermezlik edip, "öýde" duýgusyna düşünmeli.

ICU