Jübi PCR barlaghanasy

Ykjam PCR kamera laboratoriýasy ösen lukmançylyk BSL-2 talaplaryna laýyk gelýärSuw, elektrik, HVAC we beýleki enjamlar bilen ýokary derejede birleşdirilen we synag üçin zerur gurallar bilen enjamlaşdyrylan laboratoriýa. Zawodyň modul görnüşini doly toplumy kabul edýär.
pcr
Jübi PCR kamera laboratoriýasynyň tehniki parametrleri
1
2
4
PCR ykjam laboratoriýasy, gury ýer we deňiz transporty, gurnama görkezmeleri üçin çözgütler berýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň