OLABO öndürijisi laboratoriýa üçin fume-kapot (P) çykardy

Gysga düşündiriş:

Fume Hood umumy himiki goşundylar wagtynda laboratoriýa gurşawyny we operatory goramak üçin ulanylýar.Operatory zäherli buglary dem almakdan işjeň goraýar we ýangyn we partlama howpuny ep-esli azaldar.Dogry süzgüç gurmak bilen daşky gurşawy hem gorap biler.


Önümiň jikme-jigi

Broşýuralar

Haryt bellikleri

Parametr

Model FH1000 (P) FH1200 (P) FH1500 (P) FH1800 (P)
Daşarky ululygy (W * D * H) 1047 * 800 * 2450mm 1247 * 800 * 2450mm 1547 * 800 * 2450mm 1847 * 800 * 2450 mm
Içki ululygy (W * D * H) 787 * 560 * 700mm 987 * 560 * 700mm 1287 * 560 * 700mm 1587 * 560 * 700 mm
Iş ýeriniň beýikligi 820mm
Iň köp açylyş 740mm
Howanyň tizligi 0,3 ~ 0.8m / s
Şowhun ≤68dB
Yşyklandyryjy çyra LED lampa
12W * 1 30W * 1 30W * 2 36W * 2
Blower Gurlan PP merkezden gaçyryş üfleýjisi F FH1800 (P) üçin diňe 2 zarba);Tizligi sazlap bolýar
Öňki penjire Kislota we aşgarlara çydamly, El bilen, 5 mm berk aýna, beýikligi sazlap bolýar.
Elektrik üpjünçiligi AC220V ± 10%, 50 / 60Hz;110V ± 10%, 60Hz
Sarp etmek 330W 360W 360W 360W
Material Esasy beden Farfor ak PP-den ýasalan, galyňlygy 8mm, güýçli kislota, aşgar we poslama garşy
Iş tablisasy Himiki çydamly fenolik rezin
Standart aksessuar Yşyklandyryjy çyra, suw kran, gaz kran, suw çüýşesi, esasy şkaf
Suw geçirmeýän rozetka * 2, PP merkezden gaçyryş zarbasy, turba gaýyş * 2 (diňe FH1800 (P) üçin 4 sany)
4 metr PVC kanaly (diňe FH1800 (P) üçin 4 metr PVC tozan), Diametri: 250mm
Meýletin aksesuar PP iş stoly, epoksi rezin tagtasy ýa-da keramiki tagta, Işjeň uglerod süzgüji
Daşarky PVC merkezden gaçyryş üfleýjisi (diňe kanal 4 metrden köp bolanda saýlamaly)
Jemi agram 225 kg 253 kg 294 kg 346 kg
Bukjanyň ululygy
(W * D * H)
Esasy beden 1188 * 938 * 1612mm 1388 * 938 * 1612mm 1688 * 938 * 1612mm 1988 * 938 * 1612mm
Esasy kabinet 1188 * 888 * 1000mm 1388 * 888 * 1000mm 1688 * 888 * 1000mm 1988 * 888 * 1000mm

Üstünlik

- Poslama garşy suw kranyny ulanmak has ygtybarlydyr.

- Mikroprosessor dolandyryş ulgamy, LED displeý

- Elektrik togy kesilen ýagdaýynda ýat funksiýasy bilen

- Kislota, aşgar we poslama garşy durnukly farfor ak PP-den ýasalan.

- Galyň aç-açan berk aýnadan ýasalan öň penjire, açyk we açyk iş gurşawyny üpjün edip, tüsse kapotynyň içindäki ýagtylygy we görnükliligi ýokarlandyrýar.

Kondisionerli ussahanalar we arassa ussahanalar üçin täze tehniki enjam.Elektronikada, himiýada, tehnikada, lukmançylykda, uniwersitetlerde, barlaghanalarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Tüsse kapoty howply ýa-da näbelli ýokanç faktorlaryň işlemegi, şeýle hem güýçli kislotanyň, güýçli aşgar, güýçli poslaýjy we üýtgäp durýan synag üçin ulanylyp bilner.Operatory we nusga howpsuzlygyny goraň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • : Ükle:Fume-kapot (P) Çekilen Fume-kapot (P)

    Fume-kapot (P)

    Degişli önümler