Beýlekiler

  • OLABO zawodynyň bahasy hassahananyň düşek gollanmasy

    OLABO zawodynyň bahasy hassahananyň düşek gollanmasy

    Krowat tagtasy ýokary hilli sowukdan ýasalan polatdan ýasalýar;Surfaceer ýüzüne elektrostatik spreý, poslama garşy, arassalamak aňsat. Krowatyň kellesi we ujy ýokary hilli ABS plastmassadan ýasalýar, bir gezeklik;Owadan görnüşi we gulp görnüşli gurnama bilen, düşek kartasyny goýup bilersiňiz.