Enjamlaryň we enjamlaryň bir bölegi

Bize düzüliş ýa-da tehniki parametrleriň talaplaryny beriň,

Size iň amatly laboratoriýa mebel konfigurasiýa çözgüdi bilen üpjün ederis.

Özbaşdaklaşdyrma opsiýalary:

1. Planşet materiallary : keram, mermer, epoksi rezin, fenolik rezin

2. Esasy şkaf materiallary: melamin tagtasy we gönüburçly turbalar;epoksi poroşok örtükli poslamaýan polatdan sowuk polat;

3. Diwar şkaflary, reagent raflar, tagtalar, sowuk suw kranlary (materiallar: epoksi poroşok örtükli bürünç ýa-da poslamaýan polat), sowuk we gyzgyn suw kranlary (materiallar: epoksi poroşok örtükli bürünç ýa-da poslamaýan polat), polipropilen çüýşe, stol ýuwujy, gyssagly howa duşy, tok rozetkalary we ş.m.

4. Beýleki laboratoriýa şkaflary we gurallary we ş.m.

işlemek iş2 iş3 iş4 iş5 iş6