Phamacy guraly

  • OLABO laboratoriýa awtomatlaşdyryş synagy

    OLABO laboratoriýa awtomatlaşdyryş synagy

    Bölünmek synagy dolandyryş ulgamyndan, geçiriş ulgamyndan, hemişelik temperatura hammam ulgamyndan we nacelle bölüminden we ş.m. MPU tarapyndan dolandyrylýan merkezi.Aýratynlyklary: laýyk gurluş, awtomatiki we ýönekeýleşdirilen iş, ýokary takyklyk we duýgurlyk we durnukly öndürijilik.

  • OLABO el bilen ýa-da awtomatiki sanly planşet gatylygy synagçysy

    OLABO el bilen ýa-da awtomatiki sanly planşet gatylygy synagçysy

    Planşetleriň gatylygyny barlaýjy, planşetleriň eziji gatylygyny ölçemek üçin ulanylýar.Precokary takyklyk basyş datçigi synagyň takyklygyny we köpelmegini üpjün edýär. El bilen ýüklemek we el bilen planşet gysmak, aňsat işlemek. Ulgam awtomatiki displeýi, awtomatiki berkitme, awtomatiki täzeden düzmek, awtomatiki sikl synagy, awtomatiki çyzykly ýalňyşlygy düzetmek we awtomatiki näsazlyk diagnozyny amala aşyryp biler.