Turbalar

  • OLABO channeleke kanalyň sazlanyp bilinýän göwrümi Mehaniki turba - toppet

    OLABO channeleke kanalyň sazlanyp bilinýän göwrümi Mehaniki turba - toppet

    Turbageçiriji, asyl konteýnerden belli bir çäkdäki suwuklygy başga bir gaba geçirýän ölçeg guralydyr.Gurluş mikroliterdir (uL).Aýratynlyklary takyk we amatly, biologiki, himiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Laboratoriýada köplenç az mukdarda suwuklyk geçirmek üçin ulanylýar
    Dürli aýratynlyklar, dürli ululykdaky turbageçiriji maslahatlar dürli ululykdaky turbalar bilen gabat gelýär.