Önümçilik saglyk merkezi

Önümçilik saglyk merkezi, önelgelilik saglygy, nesil yzarlamak we çaga dogurmak, dogluş kemçiliklerine gatyşmak, önelgesizlige garşy ylmy gözlegler we bejergi hyzmatlary berýän saglygy goraýyş institutydyr.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) adam köpeliş saglygy, önelgesizlik we jyns ýollary arkaly geçýän keselleriň öňüni almak taslamasy bilen hyzmatdaş.

Iş prosedurasyna esaslanyp, merkez esasan dürli funksiýaly otaglary bolan iki bölege bölünýär: Tejribe taýýarlaýyş bölümi we tejribe we derňew bölümi.
Synag taýýarlaýyş bölümi, düwünçejik synaglaryna taýýarlyk, mysal üçin sperma ýa-da ýumurtga ýygnamak.Bölüm sperma ýygnamak üçin otagdan, ýumurtga ýygnamak üçin otagdan (negatiw basyşly otagy goşmak bilen), laparoskopiki hirurgiýa teatry, anestezi dikeldiş otagy we ş.m.

köpeliş