SARS-CoV-2 Antigen synag toplumy

  • SARS-CoV-2 Antigen synag toplumy (Kolloid altyn)

    SARS-CoV-2 Antigen synag toplumy (Kolloid altyn)

    Antigeniň çalt tapylmagy, täze koronawirus nukleokapsid belogyna mahsus antikorlaryň bir nusgada patogenleri gönüden-göni ýüze çykarmakda ulanylmagyny aňladýar, netijede patogeniň ýokaşandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin çalt subutnama hökmünde ulanylyp bilner (15min) , Täze koronawirusy kesgitlemek usulynyň amatly işlemegi.Ulanylýan ssenariýler: Gowşak nuklein kislotasyny kesgitlemek mümkinçilikleri, ýüze çykarmak mümkinçilikleri we gyssagly netijeleriň zerur ýerleri.Europeewropada, Amerikada, Aziýada, Afrikada we beýleki sebitlerde giňden ulanyldy we nuklein kislotasyny barlamak COVID-19 epidemiýasynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek üçin möhüm kesgitleýiş usulyna öwrüldi.