Worteks mikser

  • Hytaý öndüriji laboratoriýasy Mini Vortex göçme mikser

    Hytaý öndüriji laboratoriýasy Mini Vortex göçme mikser

    Worteks garyjy ýönekeý we ygtybarly gurluşyň, guralyň kiçi göwrüminiň, az sarp edilişiniň, pes sesiň we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir we biohimiýa, genetiki in engineeringenerçilik we lukmançylyk ýaly synag zerurlyklarynda giňden ulanylýar.Suwuk-suwuk, suwuk-gaty we gaty-gaty (poroşok) garyşmak üçin, ýokary tizlikde we worteksde çalt garylmaly islendik suwuklyklary we poroşoklary garyşdyryp biler we garyş tizligi çalt, birmeňzeş we düýpli.